Koru Haptotherapie & Coaching
Integratie van denken, gedrag èn gevoel

Haptonomie

Haptonomie is een mensvisie die contact bepleit. Contact met onszelf, de ander en de wereld om ons heen. Het bestudeert wat er in het menselijk contact met zichzelf en de omgeving gebeurt, wat er innerlijk en tussen mensen plaats vindt.

In contact met mensen komt de mens tot ontplooiing. En dat contact hebben we door te voelen. Haptonomie komt dan ook van het Griekse woord Hapsis, dat gevoel betekent.

Het beroep haptonoom bestaat eigenlijk niet. Haptonomen zijn mensen die in hun eigen beroep werken op haptonomische basis. De begeleiding die hun vak veelal met zich meebrengt, bijvoorbeeld het beroep van fysiotherapeut, wordt daarmee veel meer mensgericht. Je zou kunnen zeggen dat ze werken aan een vermenselijking van al die terreinen waar mensen begeleiding nodig hebben, zoals in het onderwijs, in de sectoren van welzijn en zorg, de gezondheidszorg en begeleidende sectoren van het bedrijfsleven.