Koru Haptotherapie & Coaching
Integratie van denken, gedrag èn gevoel

Persoonlijke ontwikkeling 'van karakter tot kern'

Steeds meer mensen ervaren bewustwording en zingeving als een belangrijk onderdeel van hun leven. Er is vaak een diep verlangen om te leven vanuit natuurlijkheid, eigen kwaliteiten en levenswaarden. Maar hoe geef je vanuit je eigen kern meer vorm aan je leven en werk?  We verliezen namelijk gedurende ons leven ook een deel van onze openheid en oorspronkelijkheid doordat we ons wapenen en/of aanpassen door ervaringen die we opdoen in het leven. Juist in dit spanningsveld tussen kern en aangeleerde patronen in denken, voelen en handelen liggen onze levenslessen en dus onze ontwikkelingsmogelijkheden.

In dit persoonsgerichte ontwikkelingstraject word je je bewust van je eigen karakter, je leervraag, je kwaliteiten en je blinde vlekken. Je leert achter de woorden en het gedrag te kijken van jezelf en de ander en leert dit te benoemen. Hierdoor ontstaat er meer openheid en authenticiteit, wat je gevoel van eigenheid versterkt.