Koru Haptotherapie & Coaching
Integratie van denken, gedrag èn gevoel

Privacyverklaring

Om jouw proces tijdens de haptotherapie- of coachingsessies goed te kunnen volgen en te waarborgen is het nodig om een dossier bij te houden. Het is ook mijn wettelijke plicht (WGBO). Dit dossier bevat aantekeningen van je gezondheidssituatie en gegevens over je behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik na jouw expliciete toestemming heb opgevraagd bij andere zorgverleners, bijvoorbeeld de huisarts.

Je mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van je gegevens zal ik je eerst informeren en hier expliciet je toestemming vragen.

De gegevens uit je dossier kunnen ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik tijdens waarneming gedurende mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van een factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om de volgende gegevens op te nemen op de factuur:
 1. NAW-gegevens verzekerde
 2. Geboortedatum en verzekeringsnummer verzekerde
 3. Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling)
 4. Omschrijving behandeling: behandeling haptotherapie
 5. Kosten van de behandeling

 


Beveiliging van de gegevens

 • Het digitale dossier is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord. 
 • De administratie is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord. 
 • Systeem back-ups zijn beschermd met gebruikersnaam en wachtwoord. Back-ups worden gemaakt om gegevens te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • De PC waarop gewerkt wordt, is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Whatsapp of telefonie: soms worden afspraken gemaakt via whatsapp. Hier wordt geen inhoudelijke informatie over de behandeling uitgewisseld. Soms is er telefonisch contact over het maken van een afspraak. Daarmee kan het zijn dat jouw (mobiele) nummer bij mij in de mobiele telefoon staat opgeslagen. De telefoon is beschermd met een inlogcode die alleen bij mij persoonlijk bekend is.